Bæredygtighed

En inddragende og handlingsorienteret bæredygtighedsstrategi 

HPH Totalbyg er dedikerede til at adressere byggebranchens negative påvirkninger på klimaet og biodiversiteten. Vi opererer ud fra en holistisk tilgang til bæredygtighed, hvor vi integrerer den tredobbelte bundlinje – miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed – i vores byggeprojekter. Vores tilgang er funderet i FN's 17 Verdensmål og vores interne arbejde med ESG, som guider os i vores bestræbelser på at begrænse de negative virkninger af vores aktiviteter. 

Vi har identificeret seks af disse mål, hvor vi mener, at vi kan gøre en betydelig forskel: #3, #7, #8, #12, #13 og #15. Inden for disse områder stræber vi efter at maksimere vores positive bidrag og minimere vores negative påvirkning. Vi arbejder tæt sammen med vores kunder og samarbejdspartnere for at fremme bæredygtighed og implementere helhedsorienterede løsninger gennem hele byggeprocessens livscyklus. 

Konkret arbejder vi på at udvide vores projektportefølje med bygninger certificeret inden for bæredygtighedsstandarder som DGNB, Svanemærket og BREEAM. Internt har vi etableret en dedikeret bæredygtighedsafdeling, ledet af vores bæredygtighedschef, som fungerer som bindeled mellem vores forskellige afdelinger. Dette sikrer, at vi har de nødvendige kompetencer til at påvirke vores projekter i en mere bæredygtig retning og kontinuerligt forbedre os. 

Vores bæredygtighedsstrategi udgør rammen for vores arbejde med bæredygtighed og omfatter specifikke mål og initiativer inden for tre strategiske områder: klima og miljø, cirkulær økonomi og ansvarlig vækst, samt samarbejde, sundhed og læring. 

 

Klima og miljø:

Vi arbejder på at reducere belastningen på miljøet og klimaet i vores projekter og bidrager til bevarelse af biodiversiteten. Ved at integrere klima- og miljømål tidligt i projekterne søger vi at minimere klimaaftrykket bedst muligt. Vi udarbejder livscyklusvurderinger (LCA) og energirammer for at identificere materialer med høj CO2-udledning og vælger mere miljøvenlige alternativer.

Læs mere her

Cirkulær økonomi og ansvarlig vækst:

Vi fokuserer på at optimere materialeanvendelsen og etablere samarbejder for at styre affaldsstrømme gennem cirkulære partnerskaber. Vores mål er at sikre optimal udnyttelse af byggematerialer både på kort og lang sigt.

Læs mere her

Samarbejde, sundhed og læring:

Vi værner om vores medarbejderes og samarbejdspartneres trivsel og sikrer et godt arbejdsmiljø. Vi lægger vægt på sundhed og sikkerhed ved at anvende miljøvenlige materialer og tilbyde løbende læring og udvikling.

Gennem vores målsætninger og procedurer med afsæt i FN's 17 Verdensmål og S’et i ESG stræber vi efter at fremme en ansvarlig og positiv tilgang til vores projekter og internt i vores organisation.

Læs mere her

 

HPH TOTALBYG A/S ER SPECIALISTER I INDUSTRIBYGGERI

HPH Totalbyg A/S har over 30 års erfaring med totalentreprise indenfor: Industribyggeri, erhvervsbyggeri og halbyggeri/produktionshaller m.v., og vi har udført mere end 1500 byggeprojekter. Det er bygherres garanti for professionel sparring og kvalitetsbyggeri. HPH Totalbyg A/S beskæftiger ca. 120 medarbejdere fordelt på jord og kloak, beton, tømrere, vvs, ventilation, konstruktører, samt salgs- og projektledere.