Bæredygtighed

Corporate Social Responsibility

Værdier, ansvar og fokus 

Hos HPH Totalbyg A/S tror vi på at gøre en forskel i vores daglige drift. Vores ambition er at holde fokus og videreudvikle på vores CSR-strategi. Vi tror på bæredygtighed, hvor vi mener at det er grundlaget for den bedste fremtidige udvikling. Vores mål tager udgangspunkt i FN’s verdensmål.

 

HPH Totalbyg A/S’s fokus på FN’s verdensmål

Verdens stats- og regeringsledere vedtog i 2015 en række mål for bæredygtig udvikling. I dag arbejdes der bredt på verdensmålene i det private og det offentlige. HpH Totalbyg tager udfordringen op, for at skabe forandringer hvor der er allermest brug for det.

HPH Totalbyg har flere af FN’s 17 verdensmål som en del af deres kerneværdier. Læs om det i nedenstående.  

Bæredygtigt byggeri

  

Solceller, jordvarme, co2 optimerede konstruktionsløsninger og cirkulære byggematerialer har allerede i flere år været integreret i HpH Totalbygs industri- og erhvervsbyggerier.

De grønne løsninger giver god mening, og vedvarende energi  og bedre isolering af bygningen mm. er vigtige elementer i projekteringen. Med ekstra isolering, LED belysning, solceller og jordvarme mm. får vi et næsten selvforsynende 0-energi byggeri.

 Sigter man efter en certificering efter DGNB, LEED eller BREEAM, er det en af mulighederne, som skal tidligt ind i planlægningen.

DGNB f.eks. er en helhedsvurdering af byggeriets betydning for miljø, socialt, økonomi/omkostninger, teknik og proces.

Hph Totalbyg er medlem af, Rådet for bæredygtigt byggeri

Ressourcebrug

 

HPH har længe arbejdet med at udvikle arbejdsmetoder der forbedrer situationen for miljø men også for mennesker. 

De byggesystemer, som HPH Totalbyg har udviklet, er tilpasset cirkulær økonomi. Beklædning, spær, tag mm kan afmonteres og genanvendes. Affald minimeres, og affald indsamles til genanvendelse. Materialer vælges ud fra deres miljøpåvirkning.

   

HPH TOTALBYG A/S ER SPECIALISTER I INDUSTRIBYGGERI

HPH Totalbyg A/S har over 30 års erfaring med totalentreprise indenfor: Industribyggeri, erhvervsbyggeri og halbyggeri/produktionshaller m.v., og vi har udført mere end 1500 byggeprojekter. Det er bygherres garanti for professionel sparring og kvalitetsbyggeri. HPH Totalbyg A/S beskæftiger ca. 120 medarbejdere fordelt på jord og kloak, beton, tømrere, vvs, ventilation, konstruktører, samt salgs- og projektledere.