Cirkulær

Cirkulær

I HPH Totalbyg tager vi vores ansvar alvorligt i forhold til cirkulær økonomi og ansvarlig vækst. Vi tror på at genbrug og genanvendelse af ressourcer er nøglen til en mere bæredygtig fremtid. Derfor anvender vi affaldspyramiden som et centralt værktøj i vores arbejde med at minimere affaldsgenereringen på vores byggepladser.

Ved at betragte affald som en ressource i stedet for et problem, søger vi aktivt efter partnerskaber og samarbejdspartnere, der kan aftage vores affald og overskudsmaterialer. Vi er engagerede i at identificere muligheder for genanvendelse og genbrug af materialer, der ellers ville være endt som affald. Dette kan omfatte alt fra genbrug af mursten og træ til genanvendelse af metal og beton.

Ved at etablere partnerskaber og samarbejder med virksomheder, der har fokus på genanvendelse og genbrug, kan vi maksimere værdien af vores affaldsstrømme og minimere vores miljømæssige fodaftryk. Samtidig bidrager vi til udviklingen med at fremme cirkulær økonomi, hvor ressourcer udnyttes optimalt og spild minimeres.

Vores tilgang til cirkulær økonomi og ansvarlig vækst er en integreret del af vores forretningsstrategi, og vi stræber efter at kunne imødekomme de nuværende og fremtidige krav. Vi anvender flere materialer med lang levetid i vores byggeri, og anskuer derfor vores byggeri som potentielle fremtidige materialebanker. I forlængelse af vores “Styr på afgasning” koncept tilbyder desuden vi at udarbejde et udtømmende materialepas for på den måde at tænke langsigtet og handle proaktivt i forhold til at fremme genanvendelsen af byggematerialerne til gavn for både vores virksomhed og samfundet som helhed.

CO2 udledning

I HPH Totalbyg er vi dedikerede til at reducere vores klimapåvirkning og begrænse vores negative påvirkninger på vores planet og miljøet. Som en del af vores engagement i FN's Verdensmål og vores interne arbejde med ESG arbejder vi aktivt på at opfylde målsætningen i Verdensmål 12 (12.6.1.) om at håndtere vores klimapåvirkning som organisation.

Vi har en klar målsætning om at lancere vores første CO2-regnskab i tredje kvartal af 2024. Dette regnskab vil omfatte alle relevante aspekter af vores CO2-aftryk, herunder scope 1, 2 og 3 (opstrøms). Ved at inkludere disse områder i vores regnskab, får vi en helhedsorienteret forståelse af vores klimapåvirkning på tværs af vores virksomhed.

Dette CO2-regnskab vil ikke blot være en enkeltstående øvelse; det vil blive en fast integreret praksis i vores organisation. Ved at gøre CO2-regnskabet til en regelmæssig del af vores drift, vil det danne grundlag for vores arbejde med at reducere vores CO2-aftryk og målrette vores indsats mod de områder, hvor vi kan gøre størst forskel. Det vil ligeledes medvirke til at imødekomme og bidrage til at vi kan imødekomme vores kunders ESG-krav.

Vi er fast besluttede på at begrænse vores CO2-aftryk og arbejde mod en mere bæredygtig fremtid. Gennem vores CO2-regnskab og de handlinger, vi træffer på baggrund af det, vil vi fortsat stræbe efter at minimere vores miljøpåvirkning og bidrage til en positiv udvikling i vores samfund og planeten som helhed.