Sundhed og Trivsel

Sundhed og trivsel

I HPH Totalbyg har vi introduceret konceptet “Styr på afgasning” hvor vi prioriterer brugen af materialer med lav afgasning af flere årsager, idet vi værner om vores medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder. For det første er det afgørende at sikre et godt arbejdsmiljø for vores bygningsarbejdere. Ved at vælge materialer med lav afgasning og potentielt skadelig kemi reducerer vi risikoen for eksponering over for farlige kemikalier og produkter, der potentielt kan have langvarige skadelige virkninger. Dette skaber ikke kun et sundere arbejdsmiljø, men styrker også trivslen og sikkerheden for vores medarbejdere.

For det andet er det vigtigt for os at sikre et sundt indeklima for brugerne af vores bygninger. Ved at anvende materialer med lav afgasning bidrager vi til et bedre indeklima, som skærper produktiviteten hos brugerne og samtidig reducerer risikoen for helbredsproblemer forbundet skadelig kemi i inde luften.

Sidst, men ikke mindst, stræber vi efter at anvende materialer, der ikke komplicerer fremtidige renoveringer eller forhindrer genanvendelse af byggematerialerne. Vi ønsker og arbejder kontinuerligt på at fremme byggepraksisser som sikrer, at vores konstruktioner er nemme at vedligeholde, transformerer og adskille i fremtiden.

Som en ekstra ydelse til vores kunder tilbyder vi at udarbejde et produkt- og materialekatalog, der giver bygherren detaljerede oplysninger om de anvendte byggeprodukter og materialer i byggeriet. Dette giver vores kunder et overblik og mulighed for at træffe informerede beslutninger om vedligeholdelse, renovering og eventuelle fremtidige opgraderinger af deres bygninger. Vi stræber altid efter at tilbyde løsninger, der ikke kun opfylder nutidens behov, men også tager hensyn til fremtidige krav og muligheder.

TRIVSEL:

Vi prioriterer trivsel hos HPH Totalbyg. For os handler det om at skabe et positivt og inspirerende arbejdsmiljø, hvor alle føler sig værdsatte og respekterede. Vi tror på, at det skal være en fornøjelse at gå på arbejde hver dag. Hvad betyder det for os? Det betyder, at vi lægger vægt på at behandle hinanden ordentligt, tale høfligt og vise respekt for hinandens baggrunde og ekspertise. Vi stræber efter at være

fagligt dygtige på en effektiv og samarbejdsorienteret måde, med fokus på at opnå gode resultater – både for individet, opgaven og planeten.

Hos HPH foretager vi en grundig evaluering hvert andet år for at vurdere trivslen og identificere områder, der kræver ekstra opmærksomhed. Denne evaluering omfatter individuelle vurderinger samt vurderinger på afdelings- og organisationsniveau. Det giver os ikke kun et indblik i fremtidige fokusområder, men skaber også et fælles sprog og handling, der styrker vores samarbejde og kultur.

Vi har et klart værdigrundlag, der guider vores adfærd og handlinger. Dette fundament er afgørende for at styrke den kultur, vi ønsker at opretholde, og for at sikre, at vi alle arbejder efter de samme principper og værdier.

I vores organisation vægter vi frihed under ansvar højt. Dette gælder både for dem, der arbejder på kontoret, og dem, der arbejder på vores byggepladser. Vi har erkendt, at dette er vigtigt for vores medarbejdere, da det giver dem mulighed for at udøve deres indflydelse, så længe de når vores aftalte mål, overholder sikkerhedsstandarder og regler og viser omsorg for hinanden.

Vi vægter også den sociale dimension i vores hverdag. Selvom vi er der for at arbejde, lægger vi vægt på at skabe et miljø, hvor der er plads til humor, gode samtaler og fællesskab. Vi deler ofte en fredagsøl eller -vand for at markere ugens afslutning og ønske hinanden god weekend eller ferie.

Vores årlige julefrokost er et højdepunkt, hvor kollegaer og deres partnere samles og nyder hinandens selskab. Dette skaber ikke kun en mulighed for at møde hinandens familier, men styrker også båndene mellem kollegaerne.

Desuden har vi en aktiv personaleforening, der arrangerer forskellige begivenheder året rundt. Disse arrangementer spænder fra sportsbegivenheder og fester til faglige indslag og udflugter. Vi tror på, at et stærkt fællesskab bidrager til trivsel og produktivitet på arbejdspladsen.

I vores koncern lægger vi vægt på både fællesskab og målsætninger. Mens vi har et klart mål om at omsætte en milliard, er det vigtigt for os at understrege, at det ikke kun handler om pengene. Vi stræber efter at fastholde vores overskudsgrad og vores attraktive arbejdsmiljø, hvor vi kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Vi tror på, at succes handler om mere end bare tal – det handler om at skabe meningsfulde resultater for både individet, organisationen og koncernen.