Proces

Rådgivning og projektering
Planlægning er vigtig, så byggefasen kan forløbe tilfredsstillende, og byggeriet kan stå færdigt til den aftalte tid og pris. Derfor planlægges byggesagen i tæt samarbejde mellem dig, projektkonsulent og projektleder.

Når byggetanker skal realiseres, opstår der en lang række spørgsmål. Her er vores konsulenter vigtige som sparringspartnere, omkring de ting der skal tages stilling til for at skabe de bedste rammer for et godt byggeri og en effektiv styring af byggefasen.

Kontrakt
Når alle detaljer i byggeriet er gennemarbejdet er det tid til udarbejdelse af kontrakten. Kontrakten indeholder blandt andet tidsplan, ydelses-beskrivelse og aftaler vedrørende mekanisering.

Overdragelsesmøde
Det materiale du har udarbejdet sammen med salgs- og projektlederen og de ting I har snakket om overdrages til projektlederen ved et overdragelsesmøde. Ved dette møde sættes projektlederen ind i alle forhold omkring dit byggeprojekt.

Tegningsfase og tegningsgennemgang
Projekttegneren udarbejder første udkast til detaljeret plantegning og beliggenhedsplan og når disse er færdige, bliver du kontaktet af projektlederen for aftale om et møde med gennemgang af tegninger. Ved tegningsgennemgangsmødet gennemgår du og projektlederen projektets detaljer og tager stilling til alle enkeltheder i byggeriet. Herefter tilrettes og færdiggøres projekttegningerne og sendes til dig, som godkender tegningerne.

Byggetilladelse
Du skal efter modtagelse af endelige tegninger videresende 3 sæt til endelig myndighedsbehandling. 
Når byggetilladelse foreligger fra kommunen, fremsendes kopi af denne til projektlederen, og byggeriet kan sættes i gang i henhold til den udarbejdede tidsplan

Byggeplads
Efter sidste tegningsgennemgang og endelig godkendelse af tegningerne afsættes bygning i samråd med dig. Der etableres de nødvendige byggeveje til og omkring byggeriet. Samtidig anlægges plads for "skurvognsby". materialer og containere med værktøj og grej. 

Jordarbejde
I forlængelse af eller under forberedelse til byggepladsindretningen udføres muldafrømning og udgravning til byggeriet ind til underkant af gyllekanaler. Evt. opbygning af sand under bygning foretages, hvor det er nødvendigt. For at undgå uforudsete udgifter under jordarbejdet anbefales geoteknisk undersøgelse af hele byggefeltet.

Kloakarbejde
Der udgraves til gyllerør og evt. fortank. På landbrugsbyggeri er gylleanlæg en væsentlig entreprise og korrekt dimensionering, planlægning og montage er afgørende for anlæggets funktion. Regnvandsledninger udføres ved afslutning af udvendigt tømrerarbejde.

Støbearbejde
Bygningsarealet finafrettes. Der udgraves og støbes fundamenter og nødvendige punktfundamenter. 
Armering udlægges og der støbes bund. Armering forbindes via svejsning med randfundament for korrekt samlet potentialudligning. Kanalvægge sættes i fundablokke eller forskalling.

 

Vægge
Vægge kan være udført i præfabrikerede betonelementer, en stålpladekonstruktion eller med formur i maskinteglsten. Eventuelle vinduer og døre leveres indstøbt i betonelementerne og i øvrige vægløsninger isættes disse efterfølgende. Indvendige skillevægge leveres i betonelementer som leveres forbehandlede eller støbt i hvid beton.

Tømrerarbejde
Før vægmontage rejses stålspærkonstruktion. Tagflade lægtes og dækkes med stålplader eller cementbølgeplader. Vinduer og døre færdigmonteres. Døre kan leveres i malet træ og plast. Porte monteres. 
Gavle, udhæng og vindskeder inddækkes med stålprofilplader eller fibercementplader i farve og mønster som aftalt. Tagrender i polyesterbehandlet galvaniseret stål føres til terrænoverflade.

 

 

 

Den bedste reklame er veludført håndværk, god service og tilfredse kunder

Kontakt HPH Totalbyg A/S i dag på tlf.: 96 87 35 60, hvis du er interesseret i skitseforslag, overslag eller et tilbud.

Kontakt os