Klima og Miljø

Verdensmål 13 (2.1)

Vi lægger også vægt på løbende opfølgning og evaluering af vores miljøindsats. Dette sikrer, at vi kontinuerligt tilpasser vores praksis og identificerer nye muligheder for forbedring. Ved at integrere miljøhensyn på tværs af vores byggeprojekter stræber vi efter at opfylde vores forpligtelse til at reducere vores klimaaftryk og minimere vores miljøpåvirkning.

Vores dedikation til klima og miljø er en integreret del af vores forretningsstrategi, og vi fortsætter med at udforske og implementere innovative løsninger, der fremmer bæredygtighed i vores byggeri. Hos HPH Totalbyg A/S tror vi på, at vores handlinger kan gøre en positiv forskel for både miljøet og samfundet som helhed.

CO2 regnskab.

I HPH Totalbyg arbejder vi aktivt med at mindske vores klimaaftryk og bidrage til en mere bæredygtig fremtid. Som en del af vores indsats lancerer vi vores første CO2-regnskab i forbindelse med afslutningen af vores økonomiske regnskab den 30. juni 2024. Dette regnskab vil omfatte både scope 1, 2 og 3 (upstream) emissionskilder.

Ved at kortlægge og rapportere vores CO2-udledning på denne måde, etablerer vi en fast integreret praksis, der vil danne grundlag for vores arbejde med at reducere vores CO2-aftryk. Ved at forstå vores emissionsniveauer kan vi identificere områder, hvor vi kan implementere mere bæredygtige praksisser og teknologier for at mindske vores miljøpåvirkning.

Dette initiativ er en del af vores forpligtelse til at handle proaktivt i forhold til klimaforandringerne og tilpasse vores forretningspraksis for at imødekomme de stadigt voksende krav til bæredygtighed. Vi tror på, at ved at tage denne handling kan vi ikke kun reducere vores eget klimaaftryk, men også inspirere andre til at følge vores eksempel og arbejde sammen mod en mere bæredygtig fremtid.

Biodiversitet:

I HPH Totalbyg arbejder vi aktivt med at adressere Verdensmål 15 (15.5.1.), der omhandler biodiversitet. Vi erkender alvoren af den aktuelle biodiversitetskrise og har derfor implementeret initiativer for at begrænse forringelsen af naturlige levesteder og stoppe tabet af biodiversitet.

Et af vores nøgleinitiativer er vores samarbejde med organisationen Let It Bee. Som en integreret del af vores kontrakter tilbyder vi nu etablering af vilde områder som et alternativ til traditionelle græsplæner. Denne tilgang har til formål at skabe et miljø, der understøtter og fremmer biodiversiteten.

Traditionelle græsplæner er monokultur og kræver regelmæssig vedligeholdelse, hvilket har negative konsekvenser for lokale økosystemer og biodiversitet. Ved at skabe vilde områder giver vi plads til en mangfoldighed af planter, insekter og andre dyrearter, som er afgørende for et sundt og robust økosystem.

Vores samarbejde med Let It Bee gør det muligt for os at integrere hensynet til biodiversiteten i vores byggeprojekter, hvilket ikke kun bidrager til at bevare og fremme biodiversiteten, men også skaber smukke og naturlige omgivelser for vores kunder og lokalsamfund.

Vi er stolte af at være en del af denne indsats for at beskytte og bevare vores naturarv, og vi ser frem til at fortsætte med at implementere lignende initiativer i vores fremtidige projekter.