Aakjær Gods

Maskinhus

HPH Totalbyg A/S har bygget 2.000 m2 lade/maskinhus ved Aakjær Gods i Odder. 
Laden er bygget med stålspær, betonelementer, betongulv og ståltag med teglstens profil
Kontakt os