Samarbejde med BurntWood om Genanvendelse af Resttræ

HPH Totalbyg A/S styrker bæredygtigheden og Indgår Samarbejde med BurntWood om Genanvendelse af Resttræ

I HPH Totalbyg A/S arbejder vi konstant på at forbedre vores byggeprocesser med et skarpt fokus på bæredygtighed. Vi stræber efter at tage ansvar for vores klimaaftryk og er fast besluttet på at finde løsninger, der kan hjælpe med at skabe en mere bæredygtig fremtid. I denne stræben har vi indgået et spændende samarbejde med BurntWood med det formål at øge genanvendelsen af materialer fra vores byggepladser og dermed bidrage til et mere positivt klimaaftryk og mere bæredygtige byggeprojekter.

BurntWood består af en dedikeret gruppe individer, der brænder for at finde innovative og bæredygtige løsninger til byggebranchen. De er drevet af en fælles ambition om at levere moderne og utraditionelle svar på de aktuelle udfordringer inden for bæredygtigt byggeri. BurntWood arbejder på at demonstrere, at lavteknologiske løsninger kan have højteknologiske kvaliteter og dermed bidrage til at gøre vores verden mere bæredygtig.

Deres bærende løsning er brændt træ, som fungerer som et bæredygtigt alternativ til traditionelt trykimprægneret træ. Denne metode har rødder, der går tilbage til vikingetiden og er sidenhen blevet forfinet i den japanske bygningskultur. Brændt træ bruges i facadebeklædning og hjælper med at reducere CO2-udledningen og fremme bæredygtighed inden for byggeriet.

Sammen med BurntWood begynder HPH Totalbyg A/S nu at afprøve genanvendelsen af resttræ fra vores byggepladser. Som en byggevirksomhed, der ofte arbejder med lette konstruktioner som facader, etagedæk og indervægge i træ, genererer vi naturligt resttræ i form af afskær og overskudsmateriale. Tidligere blev dette sendt til affaldshåndtering, hvilket begrænsede vores kontrol over træets skæbne og dens indvirkning på vores klimaaftryk.

Vores mål er at sikre, at resttræet kommer ind i de tre øverste kategorier i affaldshierarkiet, hvor det drejer sig om forebyggelse af affald, forberedelse til genbrug og genanvendelse. Dette er, hvor BurntWood kommer ind i billedet. De vil tage vores træaffald og forvandle det til ny facadebeklædning, som kan have en levetid på op til 50 år. Dette forhindrer CO2-udledning, da træet ikke blot brændes eller bortskaffes, men får nyt liv i form af genanvendte byggematerialer. I fremtiden ønsker vi at aftage facadebeklædningen og indbygge det i vores egne byggeprojekter og tilbyde det til vores kunder, som ønsker et alternativ.

Med 35-45 større byggeprojekter om året er vi bevidste om, at vi har et relativt stort forbrug af træ. Ved at samarbejde med BurntWood håber vi på at kunne opnå positive resultater i forhold til bæredygtighed og miljøpåvirkning. Vi ser med spænding frem til at følge udviklingen i dette samarbejde og vil dele resultaterne af vores test på HPH Totalbyg A/S-platformen. Sammen arbejder vi mod en mere bæredygtig fremtid og fortsætter med at begrænse vores byggeprojekters miljøpåvirkning.

KONTAKT HPH TOTALBYG A/S I DAG

Vil du have en professionel samarbejdspartner til dit næste byggeprojekt, så tøv endelig ikke med at kontakte os. Vi udfører byggeprojekter i hele landet, og med os som byggeansvarlig får du kort byggetid med en fast pris, så du undgår ubehagelige overraskelser.

Vi bygger hvert år 40-50 haller af alle typer, så vi har nok bygget noget, der ligner dit projekt, og kan give dig gode råd om løsningen.

Få svar på dine spørgsmål eller få et uforpligtende pristilbud og et skitseforslag på din opgave. Ring på tlf.: 96 87 35 60 hvis du er interesseret i skitseforslag, overslag eller et tilbud.

Kontakt os